Web copywriting = 13 zlatých pravidel pro úspěšný obsah

SERPmantics, vysoce výkonný nástroj pro sémantickou analýzu SEO, který je snadno pochopitelný a cenově dostupný!

Na které klíčové slovo chcete zlepšit svou pozici v SEO?

Stejně jako algoritmy společnosti Google se i SEO neustále vyvíjí. Shoda však zůstává stejná: Kvalitní obsah je klíčem ke špičkovým pozicím. Webový obsah umožňuje vyhledávačům pochopit odvětví, ve kterém webové stránky působí. Slouží také jako základ pro posouzení odbornosti značky. V důsledku toho algoritmy zobrazují v SERP pouze takový obsah webu, který považují za relevantní pro požadavky uživatelů webu. Právě prostřednictvím textového obsahu se také webový copywriter zaměřuje na konkrétní klíčová slova nebo výrazy, které web řadí na první místo.

Co je to ale kvalitní webový obsah? Je to obsah s ucelenými názvy, který obsahuje relevantní klíčová slova a zapojit uživatele internetu. Tímto způsobem poskytují návštěvníkům skutečnou přidanou hodnotu. Odpovídají na otázky, řeší problémy a poskytují cenné informace.  

A aby byla zajištěna efektivní online přítomnost, musí být kvalitní obsah optimalizován pro SEO. To znamená mít dobrou strategii klíčových slov, zvolit správné nadpisy atd. Ideální webový obsah je takový, který splňuje požadavky vyhledávačů a očekávání uživatelů webu. Jak jste si jistě uvědomili, při psaní webových textů nelze improvizovat. Objevte základní techniky pro úspěšný obsah.

1 - Pochopte svůj cíl

V marketingu je persona cílovou skupinou společnosti. Konkrétně se jedná o lidi, kteří jsou pravděpodobnost, že si koupí výrobky nebo služby dané značky.. Každá akce, kterou podnik podnikne, mu proto musí umožnit přiblížit se této cílové skupině, získat si ji a vybudovat si její loajalitu. Za tímto účelem musí značka zohlednit charakteristiky své persony.

Jakou roli hraje persona v copywritingu webu? Jak už asi víte, svého šéfa neoslovujete stejně jako svého nejlepšího přítele. Stejně tak si osvojíte jiný jazyk, než který používáte při rozhovoru s dětmi, když mluvíte se staršími lidmi. Webový copywriting vyžaduje stejnou pozornost. Chcete-li na své publikum zapůsobit, musíte používat stejné výrazy jako ona. Jinými slovy, váš jazyk, slovní obraty a kulturní odkazy by se měly lišit podle vašich budoucích čtenářů.

Kromě toho porozumění cílové skupině vám poskytne nápady na relevantní obsah. Ve skutečnosti je úspěšný webový copywriting takový, který se zaměřuje na potřeby publika. Obsah, který píšete, proto musí přidat hodnotu pro své čtenáře. Tato znalost vám také pomůže přitáhnout a udržet pozornost uživatelů webu. Uvědomte si, že průměrná délka lidské pozornosti je 8 sekund. Tak dlouho musíte návštěvníka přesvědčit, aby si přečetl váš webový obsah. Musíte tedy jít ihned k jádru věci a zabývat se tématy, která upoutají jejich pozornost. Navíc díky tomu, že píšete pro konkrétní cílovou skupinu, se můžete snadno vžít do jejich situace. Tímto způsobem si můžete se svými čtenáři vytvořit pouto, protože rozumíte jejich potřebám, přáním a způsobu jejich fungování.

2 - Definujte svůj cíl

Bez přesného cíle riskujete, že budete ztrácet čas vytvářením webového obsahu, který nakonec nebude efektivní. Psaní obsahu je klíčovým prvkem komunikační strategie společnosti. Proto potřebujete Cíl SMART aby vás vedl. SMART znamená konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově omezený.

Specifičnost vám umožní mít definovaný a cílený cíl. Můžete se například zaměřit na zvýšení počtu organická návštěvnost 20 % za 3 měsíce prostřednictvím psaní obsahu. Tato specifičnost vám pak pomůže řešit témata a používat ve svých článcích relevantní klíčová slova.

Měřitelnost znamená kvantifikovatelný cíl. Abyste mohli sledovat svůj pokrok, musíte mít výsledek, který můžete vyhodnotit. Dosažitelnost vašeho cíle zajišťuje, že je ve vašem dosahu. Navíc musíte být realističtí. Například není možné ztrojnásobit návštěvnost za týden. To není ani dosažitelné, ani realistické. A konečně, musíte si stanovit termín. Váš cíl může být jednorázový, sezónní nebo dlouhodobý.

Všimněte si, že cíl SMART musí být tvárný. Neexistuje žádný dokonalý vzorec pro psaní webového obsahu. Metoda SMART vám samozřejmě pomůže zaměřit se na přesný a jasný cíl. Není však absolutní. Proto musíte své techniky psaní webových textů časem upravovat. Nezapomeňte také, že požadavky algoritmů vyhledávačů jsou složité. Někdy jsou nepředvídatelné, takže nemůžete mít vše pod kontrolou.

3 - Vyhledání relevantních klíčových slov

Při psaní textů na web jsou klíčová slova nesmírně důležitá. Jsou to slova, která vaše cílová skupina zadá do vyhledávačů, aby našla to, co potřebuje. Tato klíčová slova jsou proto základem přirozeného odkazování při psaní webových textů.

Výzkum klíčových slov zahrnuje identifikovat záměry cílové skupiny při vyhledávání. Nebojte se! Tento úkol není tak náročný, jak se zdá. Vyžaduje však předvídavost, ostražitost a následnou kontrolu. Poslední bod je obzvláště důležitý, protože chování vašeho cíle se může změnit.

Je důležité upřesnit, že při psaní webových textů existují různé typy klíčových slov:

 • Na stránkách dlouhý ocas klíčových slov. Jsou složitá a kombinují několik slov. Zaměřují se na konkrétní publikum.
 • Na stránkách sémantická klíčová slova. Zvyšují přidanou hodnotu vašeho obsahu tím, že vám pomáhají zabývat se tématy jako celkem. Sémantická klíčová slova vycházejí z lexikálního pole hlavního klíčového slova.
 • Na stránkách obecná klíčová slova. Obsahují maximálně tři slova a jsou obecné povahy. Nejsou dostatečně přesné, ale přesto mají zásadní význam.

Chcete-li najít relevantní klíčová slova pro své čtenáře, můžete použít návrhy společnosti Google. Jedná se o slova, která vyhledávač navrhuje na konci každé stránky s výsledky. Můžete také použít nástroje, jako jsou Google Ad, Keyword Tool a Answer The Public. Navíc se jedná o bezplatné nástroje, které vám pomohou při psaní webových textů, a to i v případě bílé knihy. Což je ideální pro firmy, které nemají velký rozpočet, který by mohly věnovat na tvorbu obsahu.  

4 - Strukturování textu

Vypracování plánu, který je klíčovou fází optimalizace obsahu, vám pomůže co nejúčinněji reagovat na vyhledávací záměry uživatelů internetu. Jinými slovy, musíte najít správný úhel pohledu pro psaní obsahu. Připomínáme, že hlavním cílem webového copywritingu je poskytnout cílové skupině užitečné a vyčerpávající informace.

Váš plán by měl být také v souladu s klíčovými slovy, na která se zaměřujete. A konečně, struktura vašeho webového článku by měla optimalizovat hierarchii obsahu. V opačném případě budou mít algoritmy Google potíže s pochopením posloupnosti vašich myšlenek.

Abyste mohli vytvořit strukturu svého plánu, musíte dodržet několik základních kroků. Začněte hlavním klíčovým slovem a proveďte studii konkurence kolem tématu, kterému se chcete věnovat. Dále vyhodnoťte obsah webu, témata článků a počty slov u konkurence. Poté analyzujte SERP a identifikujte prvky, které jej tvoří: Toto vyhodnocení vám pomůže pochopit, jak Google interpretuje dotazy uživatelů webu.

Ať už píšete jakýkoli typ obsahu, váš článek musí obsahovat alespoň tyto prvky:

 • Hlavní titulek: toto je vaše H1.
 • Úvod: přibližně 15 % délky vašeho textu.
 • Obrázek: ujistěte se, že je klíčové slovo uvedeno v atributu Alt.
 • Nadpis pro každý odstavec: tyto nadpisy se nazývají H2.
 • Titulky: pouze v případě potřeby. Jediná H3 v H2 je zbytečná.

Závěr je nepovinný, ale může být zajímavou výzvou k akci.

5 - Nezanedbávejte úvod

Úvodní sekce jako hlavní část obsahu vašeho webu musí být. ovlivnit. Pozornost čtenářů je v dnešní době vzácným zdrojem. Proto musí úvod přesvědčit čtenáře, aby četl až do konce. Na druhou stranu, pokud se mu nepodaří vzbudit zájem čtenářů, riskujete, že se zvýší míra odchodu (bounce rate).

Jak napsat silný úvod? V ideálním případě byste měli začít tím, že si před psaním úvodu sestavíte seznam základních pojmů, které mají být v článku obsaženy. Tím zabráníte tomu, abyste odbočili od tématu.

Chcete-li napsat úvod, začněte tím, že věta, která čtenáře osloví. Musí být jednoduchý, stručný a pozitivní. Můžete uvést nějakou skutečnost, citovat čísla nebo použít citát. To jsou jen příklady; je na vás, abyste byli kreativní. Netřeba dodávat, že věta se musí vztahovat k vašemu tématu.

Znovu si uvědomte, že úvod musí zaujmout čtenáře. Měla by tedy oznamovat osnovu vašeho článku. Na druhou stranu byste měli být struční. V úvodu a osnově neprozrazujte všechny důležité informace.

Kromě toho musí být v úvodu představují problémTo je hlavní myšlenka vašeho titulku. To je hlavní myšlenka vašeho nadpisu. Tato problematičnost by měla čtenáři také potvrdit téma, kterému se budete věnovat.

Všimněte si, že úvod musí být úplný a účinný, ale zároveň musí být být krátký. Neměla by zabírat více než 1/5 článku. Stejně jako zbytek vašeho obsahu musí být pečlivá. Vyvarujte se také těžké syntaxe, protože ta by mohla vaše čtenáře odradit.

6 - Splňte očekávání publika

Kvalitní obsah splňuje očekávání cílové skupiny. Musíte tedy psát tak, abyste svému publiku poskytli kvalitní informace. Mějte na paměti, že kvalita musí mít vždy přednost před klíčovými slovy. I když se vám podaří do článku zahrnout astronomické množství klíčových slov, vaše úsilí bude marné, pokud váš článek nebude zajímavý. Nejlepší webový obsah je ten, který odpovídá na otázky uživatelů internetu.

Někteří weboví copywriteři se dopouštějí chyby, když ve svém obsahu upřednostňují reklamní sdělení. To může čtenáře dráždit. Proto je vhodnější zaměřit se na kvalitu, abyste si získali důvěru publika. Kromě toho je třeba pracovat na sděleních tak, aby uživatelé webu snadno našli potřebné informace v nejvhodnějším okamžiku.   

Copywriting pro web využívá techniku obrácené pyramidy. Míra odchodu čtenářů je totiž degresivní. V důsledku toho musíte bezpodmínečně umístit nejdůležitější informace na začátek článku. Obrácená pyramida spočívá ve vytvoření struktury myšlenek v sestupném pořadí podle jejich důležitosti.

Abyste mohli efektivněji strukturovat webový obsah, musíte také pochopit, jak se uživatelé webu chovají. Obecně platí, že když přijdou na webovou stránku, začínají prohlížením levé strany stránky. Poté přejdou na nadpis, úvod a první nadpis nebo odstavec. Nejvíce zobrazení mají ty části stránky, které tvoří velké F. To jsou horké zóny. Proto je třeba se na tyto oblasti zaměřit.

7- Optimalizace obsahu webu pro vyhledávače

Klíčový dotaz je výchozím bodem pro optimalizaci textu pro vyhledávače. Princip je následující: stránka musí odpovídat požadavku. Jakmile tento dotaz identifikujete, můžete začít s optimalizací SEO.

Název má v SEO zásadní význam. Je třeba, aby obsahoval klíčový vyhledávací dotaz, a to pokud možno na začátku věty. Počet slov v názvu, který se zobrazuje v SERP, je omezen. V důsledku toho je třeba do zobrazované části zahrnout nejdůležitější výrazy. Je však třeba zajistit, aby byl poutavý, a optimalizovat tak míru prokliků.

Meta description je krátký popis obsahu stránky. Ve vyhledávači SERP se zobrazuje pod nadpisem SEO. Měl by obsahovat důležitá klíčová slova a klíčové informace. Meta popis by měl v uživatelích webu vyvolat touhu přečíst si celý webový článek.

Nadpisy a podnadpisy vám pomohou strukturovat váš webový článek podle hlavního klíčového slova a záměru vyhledávání. Podnadpisy vám také umožní začlenit do plánu vedlejší klíčová slova.

Pokud jde o webový obsah, společnost Google se domnívá, že čím delší je článek, tím více relevantních informací může obsahovat. Délka webového obsahu proto ovlivňuje hodnocení SEO. Pro dobrou SEO optimalizaci je třeba, aby váš článek nesmí být kratší než 300 slov. Při 700 slovech začíná zajímat algoritmy vyhledávačů. Aby tyto roboty považovaly text za spolehlivý zdroj informací, musí mít článek více než 1 200 slov. Všimněte si také, že při psaní byste měli umístit hlavní klíčové slovo na začátek odstavce. Co se týče hustoty, ta se liší podle délky textu. Pro článek o 1 000 slovech by byla ideální tato hodnota zopakujte klíčové slovo 15krát. Pokud překročíte tuto hranici, budete příliš optimalizovat.

8- Nezapomeňte na interní propojení

V SEO copywritingu spočívá interní propojení v přidávání odkazů z jiných stránek na stejném webu na část obsahu. To návštěvníkům usnadňuje orientaci na webu. Pomáhá také společnosti Google pochopit strukturu daného webu. Přidáním odkazů na jiné stránky vlastně algoritmům ukazujete nejdůležitější stránky na platformě.

Odkazy musí být pro vaše čtenáře skutečně zajímavé. Z tohoto důvodu se vyhněte přesměrování na stránky "kontakt" nebo "zákazník". Cílem je přeměnit návštěvníky na zákazníky, aniž by došlo k poškození jejich zážitku z prohlížení. Můžete přidat 2 až 4 odkazy v jednotlivých částech obsahu a zároveň zajistit, aby byly všechny relevantní. Při psaní webového obsahu je důležitější kvalita než kvantita.

Musíte také zvolte správnou kotvu odkazu aby čtenář nebyl uveden v omyl. Kotva je slovo (nebo fráze), na které odkaz umístíte. Zobrazuje se jinou barvou (obvykle modrou), abyste ho vy i čtenář mohli snadno identifikovat. Aby byla zachována navigace uživatele, musí slovo kotva souviset s obsahem stránky, na kterou odkaz odkazuje.

Nezapomeňte externí odkazy nebo zpětné odkazy. Jedná se o odkazy, které čtenáře přesměrují na jiný web. Tímto způsobem umožníte svému publiku získat další informace z platforem, které se nějakým způsobem zabývají stejnými tématy jako vy. Můžete je například přesměrovat na vládní stránky nebo jiné zdroje, které jste využili ve svém obsahu. Vyhledávače vaši velkorysost odmění. Dbejte však na to, aby se externí odkaz otevřel v novém okně. Byla by škoda přijít o návštěvníky dříve, než stihnou provést akci, o kterou prostřednictvím svého webového obsahu usilujete.

9- Nepřehlížejte význam médií

Samotný text k předání sdělení při psaní webových textů nestačí. Média fungují jako vizuální katalyzátory, které obohatí váš webový obsah. Obrázky, videa a jakékoli další infografiky, které do svého článku zahrnete, nejsou pouhými ilustracemi. Mají efekt posílit svá sdělení a udělat dojem.

Pokud se zabýváte abstraktními tématy se složitými údaji, je nejlepší přidat obrázek, který čtenářům umožní vizualizovat si poskytované informace. Pokud se například váš článek zabývá marketingovými trendy, můžete přidat obrázek, který shrne statistické údaje. Uživatelé internetu ocení také videa. Tento formát je totiž ideální pro demonstraci více či méně složitého procesu.

Kromě toho si uvědomte, že redakční obsah s médii je schopen generovat maximální návštěvnost. Videa a obrázky také posilujízapojení publika. Dokážou vyjádřit více emocí než slova. Pomáhají tak vytvořit spojení mezi značkou, kterou reprezentujete, a vaším publikem. Navíc si vizuální obsah zapamatujeme snadněji než textový. Média jsou proto vynikajícím způsobem, jak upoutat pozornost cílové skupiny. Zajistí také, že vaše sdělení u nich zůstane co nejdéle.

Na druhou stranu je třeba dbát na to, abyste používali média, která se vztahují k tématu, kterému se věnujete. Měly by ilustrujte svůj text aniž byste odváděli pozornost čtenářů. Důležitá je také vizuální kvalita. Rozmazané obrázky by mohly poškodit důvěryhodnost vašeho webového obsahu.

10-Review yourself

V digitálním světě panuje tvrdá konkurence. Uživatelé internetu jsou nároční. Pokud jim nabídnete webový obsah s chybami, ohrozíte jejich důvěru ve vaše odborné znalosti. Spolehlivější informace tak budou hledat jinde. A co víc, nepřesné informace mohou poškodit vaše hodnocení SEO. Vyhledávače přikládají zvláštní význam kvalitě a relevanci obsahu webu.

Po dokončení psaní článku si udělejte přestávku. To vám umožní podívat se na to, co jste napsali, znovu při korektuře. Snadněji tak odhalíte své chyby. Věnujte pozornost každému detailu a pomalu procházejte každou větu.

Musíte se také ujistit, že obsah vašeho webu je soudržné a plynulé. Uživatelé internetu by měli být schopni číst váš článek přirozeně. Přechody mezi odstavci by navíc měly být jasné a jednoznačné. Korektury je nejlepší provádět postupně. Můžete například začít pravopisem a teprve poté se věnovat gramatice a interpunkci. Existují nástroje pro opravu pravopisu a gramatiky, jako je Antidote, které vám mohou pomoci.

Jakmile opravíte chyby v těchto třech oblastech, můžete se zaměřit na důslednost. V případě potřeby, číst nahlas lépe rozpoznat nešikovné slovní obraty. Nakonec nezapomeňte zkontrolovat přesnost faktických informací.

11-Vyzvěte čtenáře k akci

Každý obsah, který vytvoříte, musí mít přesný cíl. A abyste čtenáře k tomuto cíli dovedli, musíte používat výzvy k akci neboli CTA. Může to být věta, slovo nebo výraz. Jejím účelem je vyzvat vaše publikum, aby

 • koupit produkt/službu,
 • stáhnout dokument, například bílou knihu,
 • navštívit stránku,
 • atd.

Být efektivní, CTA musí být viditelné a atraktivní. Mělo by být napsáno velkým, tučným písmem. Měl by být také integrován do obrázkového tlačítka, které upoutá pozornost návštěvníků, jakmile se dostanou k vašemu obsahu. Všimněte si, že CTA pomáhají zlepšit zážitek cílového publika po kliknutí.. Explicitní CTA je nezbytně nutné, aby návštěvníky přimělo ke kliknutí. Je také přímá a může vyvolat pocit naléhavosti. Zde je několik nápadů pro Call-To-Action :

 • Objednávejte nyní!
 • Stáhněte si formulář nyní!
 • Spojte se s námi!

CTA může být součástí webové stránky nebo reklamy. Může být také součástí obsahu webu. Její účinnost závisí také na její pozici na webové stránce. Nejčastěji se umisťuje nad čárou ponoru. Toto strategické umístění zajišťuje, že zůstane v zorném poli uživatelů webu při návštěvě webové stránky. CTA lze také umístit na konec stránky za poslední odstavec článku. Tímto způsobem zabrání tomu, aby se uživatelé webu museli kvůli akci vracet na začátek stránky.

Je důležité si uvědomit, že pokud je obsah webu dostatečně dlouhý, můžete do něj zahrnout dvě CTA. První na samém začátku stránky a druhý na konci obsahu.

12-Vyhodnoťte výkonnost svého obsahu

Strávili jste hodiny psaním obsahu, zdokonalováním každého detailu a optimalizací textu pro přirozené odkazování. Dali jste si také záležet na výběru krásných vizuálů, které ilustrují vaše sdělení. Nyní, když je váš obsah zveřejněn, je čas na to, abyste měřit jeho dopad. Dosáhli jste cíle, o který jste usilovali? Abyste to zjistili, musíte analyzovat výkonnost svých stránek a obsahu. To lze provést pomocí Google Analytics a některé klíčové ukazatele.

Zobrazení stránky a jednotlivá zobrazení jsou nejzřetelnější údaje pro měření úspěšnosti vašeho webového obsahu. V nástroji Google Analytic se v sekci "Zobrazení stránek" zobrazuje počet zobrazení, která uživatelé webu viděli na vašem webovém obsahu. Pokud je toto číslo vyšší než počet unikátních zobrazení, znamená to, že uživatelé si vaši stránku prohlédli vícekrát. To znamená, že se o váš obsah skutečně zajímají.

Le míra odezvy a odchodů odpovídá procentům návštěvníků, kteří opustili vaši stránku. Interpretace těchto údajů však závisí na cíli vašeho obsahu. Pokud jste napsali článek, jehož cílem je přivést návštěvníky na jinou stránku na vašem webu, vysoká míra odchodu a bounce rate značí neúspěch. Jinak je tomu v případě, že cílem vašeho obsahu je poslat návštěvníky na jinou platformu. Další spolehlivý ukazatel zájmu publika o váš obsah: průměrný čas strávený na vaší stránce. Díky tomuto hodnocení můžete určit aspekty svého obsahu, které je třeba zlepšit, abyste lépe dosáhli svých cílů.

13-Průběžné školení

Digitální svět se vyvíjí závratnou rychlostí. Proto je třeba držet krok s nejnovějšími trendy. Mějte na paměti, že uživatelé webu chtějí aktuální online prostředí. Musíte se tedy přizpůsobit trendům, abyste mohli nabízet relevantní webový obsah. Navíc způsob, jakým uživatelé webu konzumují obsah, se v průběhu času mění. Formáty a vizuály, které dříve fungovaly, jsou nyní zastaralé. Musíte tedy zůstat naslouchání uživatelským preferencím splňovat aktuální potřeby cílové skupiny.

Navíc nové technologie mají značný vliv na viditelnost obsahu. Přizpůsobením způsobu tvorby obsahu těmto změnám můžete optimalizovat online prezentaci svých stránek.

Jak vidíte, dobrý webový copywriter je ten, kdo projevuje zvědavost. Neváhejte vyzkoušet nové přístupy k psaní webového obsahu. To vám umožní objevit mnoho technik pro zvýšení angažovanosti cílového publika.

V současné době existuje mnoho blogů, studií a knih věnovaných web copywritingu. Zde můžete objevit inovativní nápady, které mohou zvýšit hodnotu vaší práce. Příležitostí ke vzdělávání jsou také konference, webináře a všechny akce týkající se profese webového copywritera. Účast na těchto akcích podpoří vaši inspiraci a navázání kontaktů.

Bonusový tip: Používejte pomůcky pro psaní

Psaní webového obsahu je složitý úkol. Mezi splněním požadavků vyhledávačů a uspokojením publika je snadné se ztratit. Naštěstí existuje řada nástrojů, které vám mohou pomoci v úsilí o co nejlepší umístění v SERP.

Můžete například, použít plánovač klíčových slov najít klíčová slova související s tématem, kterému se budete věnovat. Tímto způsobem zaručeně napíšete článek, který bude zajímat vaši cílovou skupinu. Použitím klíčových slov navržených nástrojem Keyword Planner můžete vyhledávačům zajistit, že váš obsah je relevantní.

L'sémantická analýza je metoda, která vám umožní přesně odhadnout záměry cílové skupiny. Pomůže vám efektivně odkazovat na váš článek. Pomocí nástroje sémantické analýzy získáte celkový přehled o slovech, která uživatelé webu pro dané téma používají nejčastěji. Díky tomu budete mít k dispozici všechny informace, které potřebujete k obohacení svého obsahu.

Pravopisné a gramatické chyby v obsahu často vypadají jako nedostatek profesionality ze strany webových copywriterů. Chybovat je však lidské. Proto je možné některé chyby přehlédnout, i když jste extrémně ostražití. Chcete-li omezit výskyt chyb, měli byste použít korektor.

Google trestá duplicitní obsah. Takže chápete, že musíte napsat autentických 100 článků %. Může se však stát, že při psaní obsahu nevědomky kopírujete některé části jiných článků. Proto je dobré před sdílením obsahu použít nástroj proti plagiátorství. Tyto platformy upozorňují na části, které jsou totožné s jinými, abyste je mohli přepracovat. Tímto způsobem můžete zajistit úspěch svého obsahu.

Zdvojnásobte svou SEO konkurenci díky dokonale optimalizovanému obsahu pro Google 🥇

cs_CZCzech